3 målarbilder med dekorativ och ornamenterad påsktupp

målarbild med dekorativ påsktupp

Här har du ett häfte med målarbilder där du kan färglägga 3 olika påsktuppar. Tupparna är ornamenterade.

dekorativ påskmålarbild med ornament tupp

Påskmålarbilderna är gratis att ladda ner – men respektera upphovsrätten. Att respektera upphovsrätten innebär bland annat att du inte får dela filerna vidare eller använda dem kommersiellt.