2 målarbilder med påskkanin i ett fält av påskägg och vårblommor

målarbild med påskkanin i fält av påskägg och vårblommor

Här har du ett häfte med målarbilder där du kan färglägga 2 olika påskkaniner. Kaninerna står i fält av påskägg och vårblommor.

påskmålarbild med kanin påskägg och vårblommor

Påskmålarbilderna är gratis att ladda ner – men respektera upphovsrätten. Att respektera upphovsrätten innebär bland annat att du inte får dela filerna vidare eller använda dem kommersiellt.