4 målarbilder med 3 dekorativa påskägg vardera

målarbild med 3 dekorativa påskägg

Här har du ett häfte med målarbilder där du kan färglägga 4 olika påskmotiv som har tre dekorativa påskägg vardera.

påskägg målarbild 3 dekorativa ägg påsk

Häftet med påskmålarbilder är gratis att ladda ner – men respektera upphovsrätten. Att respektera upphovsrätten innebär bland annat att du inte får dela filerna vidare eller använda dem kommersiellt.